دستگاه لوله خم کن
این دستگاه دارای قدرت بالا و توانایی خمیدگی همزمان چندین لوله در سایز های 1.5 الی 2 و… رادارامی باشد پرسنل توانمند و جوان شرکت فنی مهندسی لاندا توانسته اند اولین دستگاه خم لوله را با قابلیت تولیدزانویی و 90 در جه را داشته باشند نکته قابل توجه این دستگاه بخصوص تیراژ تولید می باشد که توانایی تولید 400 الی 600 لوله در هر ساعت که خود رکورد در خمیدگی لوله محسوب می گردد.