• همه
  • مقالات

سورتینگ شالی

کشاورزی معمولاً نقشی حیاتی در اقتصاد هر کشوری دارد که وجود دارد. نه تنها به این دلیل که تمام جمعیت یک کشور را تغذیه می کند، بلکه از این نظر که کشاورزی با تمام صنایع مرتبط آن کشور همبستگی و …

کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری

ماشین های CNC نقش حیاتی در کارخانه های هوشمند ایفا می کنند  اما تا به الان کنترل کننده CNC که به عنوان مغز دستگاه عمل می کند، فقط یک مجری وفادار فرمان ماشین فاقد هوش است. هدف این مقاله بهبود …

طراحی و اجرای سیستم کنترل خط تولید اتوماتیک هوشمند

چکیده طراحی و اجرای سیستم کنترل خط تولید اتوماتیک هوشمند: به دلیل عادات مصرف متفاوت مردم، بازار به سرعت تغییر کرده است و تقاضاهای سفارشی در سال های اخیر افزایش یافته است. این موضوع افزایش نیاز به  تولیدات صنعتی را …

مشاهده نیروی انسانی و کمک برای توانبخشی اندام تحتانی با استفاده از محرک الاستیک سری سیم محور

این مطالعه شامل پیشنهاد یک دستگاه کمکی با استفاده از یک محرک الاستیک سری سیمی (SEA) برای توانبخشی پا است که می تواند نیروی کمکی را برای تمرینات بر اساس توانایی فیزیکی بیمار طراحی و ارائه کند. در دستگاه کمکی …