دستگاه تولید بافت دستکش

دستگاههای بافت دستکش از جمله محصولات وارداتی شرکت لاندا به شمار می آیند که محصول تولیدی آنها به عنوان پایه دستکشهای ضدبرش کاربرد دارد و در دو مدل گیج 13 و گیج 10 با سرعت های متفاوت قابلیت تولید دارد.

180 الی 350 جفت

1/5*1*1 متر

تک فاز

هر 20 دستگاه یک اپراتور

تروینا 150 الی 300

گیج 10- گیج 13

بالا-پایین