دستگاه خم لوله

طراحی ساده و در نتیجه تنظیم و تعمیر آسان. نیاز به قطعات کم و در نتیجه هزینه ساخت پایین و جرم کمتر. حجم مینیمم استفاده از متریال موجود در بازار و عدم نیاز به هزینه ساخت مصرف انرژی فوق العاده کم نسبت به طرح های دیگر اتصالات موقت پیچی که موجب تفکیک پذیر بودن و قابل تعمیر و تعویض بودن تمامی اجزای دستگاه می شود. قابل استفاده بودن در مواقع دلخواه (خارج از برنامه مدار یا در مواقع بروز مشکل در ارسال فرمان الکتریکی به جک) توسط پدال تعبیه شده قابل تنظیم بودن همه اجزای دستگاه متناسب باشرایط مورد نیاز کاربر قابل استفاده بودن برای سایر قطرهای تولید شده در مرحله تولید بدون نیاز به ایجاد تغییر در دستگاه 13)عدم نیاز این دستگاه به تعداد زیادی اوپراتور، گامی موثر در کاهش نیروی کاری اضافی برداشته و خطرات و زمان فرآیند را تا حد زیادی کاهش می دهد. در واقع مراحل اندازه گذاری، برش و خم کردن، بوشن زدن،مرتب سازی لوله ها که توسط چند نیروی کاری انجام می شود، از خط تولید حذف شده و فقط به شمارش و بسته بندی لوله ها توسط یک نیرو لازم است که این کار به مراتب راحت تر و کم خطرتر است. به منظور کاهش خطرات، جلوه یافتن نمای دستگاه و جلوگیری نسبی از آسیب دیدن قطعات متحرک در برابر ضربه و گرد وغبار، چهار طرف دستگاه برش با ورق هایی که به پایه ها پیچ میشود پوشانده می شود.